///
 

eMMY VAN LAMOEN

Emmy combineert kunstenaarschap met werk als grafisch vormgever. Hierdoor is een eigenzinnige stijl ontstaan, waarin ze zoekt naar het beste medium voor een concept.

Het werk van eMMY van Lamoen heeft een bizarre hyperrealiteit: een theatrale presentatie van onze maatschappij. eMMY reageert op de maatschappelijke systemen. Systemen waaraan we zo gewend zijn dat we deze niet bevragen en ‘klakkeloos’ aannemen. 

eMMY’s werkproces is bedachtzaam. Ze neemt haar eigen verwondering als leidraad voor haar thema’s en vormen. Ze koppelt evenementen uit het leven aan elkaar en maakt daar een nieuwe wereld van. Ze zoekt de menselijke verhoudingen niet letterlijk in maatverhoudingen, maar wil met haar werk de verhouding aangaan met wat we gewend zijn, met de beelden die we kennen, maar waar we te weinig bij stil staan. 

eMMY vertrekt vanuit de materialiteit en vorm van het lichaam. De mens, menselijke relaties en iconen van onze jeugd worden gebruikt als ijkpunten. Bekende vormen en thema’s worden bewerkt en maken daarmee aanspraak op je fantasie. Bekende vormen, thema’s en iconen worden zo verdraaid en geherinterpreteerd dat het appelleert aan je eigen jeugd: De beer die altijd mee naar bed moest, verhard als een statische herinnering, als je eerste schoentje dat verguld is. Het vraagt de bezoeker om zich te verhouden tot zijn eigen jeugdherinneringen in relatie tot de interpretatie die eMMY er aan geeft.

Fotografie: Mariëlle Leenders

eMMY - Artist & Graphic Design